Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
Ngày ban hành:
24/04/2020
Ngày hiệu lực:
24/04/2020
Trạng thái:
Đã có hiệu lực