Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
 • Nguyễn Kim Huyền
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu phó
  • Điện thoại:
   0914097000
  • Email:
   cdmnkimson@gmail.com
 • Vũ Thị Lan Anh
  • Họ và tên:
  • Chức vụ:
   Hiệu Trưởng
  • Email:
   laanhhp@gmail.com