Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Thực đơn tháng 10 trường MN Thanh Hải số 2

THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
  Từ 01 đến 02 tháng10  năm 2020   
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
   Cơm tẻCơm tẻ 
   Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcGiò lơn, thịt lợn sốt cà chua 
   Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh bí đỏ nấu thịt lợn 
   Bữa phụBữa phụ 
   Cháo thịt lợnChè gạo nếp bí đỏ đỗ xanh 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
  Từ 05 đến 09 tháng 10  năm 2020   
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn đậu phụ sốt cà chuaCá, thịt lợn sốt cà chuaThịt lợn, thịt bò (ngựa) nấu củ quả Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạc 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau ngót (bầu...) nấu thịt lợnCanh rau mùng tơi (rau cải…) nấu ngao.Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tôm 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo thịt lợnBánh mỳ+ SữaBún thịt lợnBánh mỳ+ SữaChè gạo nếp bí đỏ đỗ xanh 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 12 đến 16 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ, quảThịt lợn xào trứng vịtCá kho thịt lợn Thịt đậu phụ sốt cà chua 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau cải (rau mùng tơi...) nấu ngaoCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau đay, mướp(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo tim cật lợnBún nước hầm xương
thịt gà
Sữa+ Xôi đỗ đenMỳ sợi, mỳ tôm nấu thịt lợnCháo thịt lợn+Quả chín 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 19 đến 23 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Giò lợn, thịt lợn sốt cà chuaTôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ quảThịt đậu phụ sốt cà chuaCá kho thịt lợn  
Canh bí đỏ nấu thịt lợnCanh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau đay, mùng tơi (rau cải...) nấu ngaoCanh bí ngô(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Sữa+ Xôi đỗ đenCháo tim cật lợnMỳ sợi, mỳ tôm nước hầm xương, thịt gàSữa+ Bánh mỳCháo thịt lợn 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 26 đến 30 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ, quảThịt lợn xào trứng vịtCá kho thịt lợn Thịt đậu phụ sốt cà chua 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau cải (rau mùng tơi...) nấu ngaoCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau đay, mướp(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo tim cật lợnBún nước hầm xương
thịt gà
Sữa+ Xôi đỗ đenMỳ sợi, mỳ tôm nấu thịt lợnCháo thịt lợn+Quả chín 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
  Từ 01 đến 02 tháng10  năm 2020   
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
   Cơm tẻCơm tẻ 
   Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcGiò lơn, thịt lợn sốt cà chua 
   Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh bí đỏ nấu thịt lợn 
   Bữa phụBữa phụ 
   Cháo thịt lợnChè gạo nếp bí đỏ đỗ xanh 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
  Từ 05 đến 09 tháng 10  năm 2020   
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn đậu phụ sốt cà chuaCá, thịt lợn sốt cà chuaThịt lợn, thịt bò (ngựa) nấu củ quả Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạc 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau ngót (bầu...) nấu thịt lợnCanh rau mùng tơi (rau cải…) nấu ngao.Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tôm 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo thịt lợnBánh mỳ+ SữaBún thịt lợnBánh mỳ+ SữaChè gạo nếp bí đỏ đỗ xanh 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 12 đến 16 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ, quảThịt lợn xào trứng vịtCá kho thịt lợn Thịt đậu phụ sốt cà chua 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau cải (rau mùng tơi...) nấu ngaoCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau đay, mướp(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo tim cật lợnBún nước hầm xương
thịt gà
Sữa+ Xôi đỗ đenMỳ sợi, mỳ tôm nấu thịt lợnCháo thịt lợn+Quả chín 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 19 đến 23 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Giò lợn, thịt lợn sốt cà chuaTôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ quảThịt đậu phụ sốt cà chuaCá kho thịt lợn  
Canh bí đỏ nấu thịt lợnCanh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau đay, mùng tơi (rau cải...) nấu ngaoCanh bí ngô(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Sữa+ Xôi đỗ đenCháo tim cật lợnMỳ sợi, mỳ tôm nước hầm xương, thịt gàSữa+ Bánh mỳCháo thịt lợn 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
THỰC ĐƠN MÙA HÈ 
Từ 26 đến 30 tháng 10 năm 2020 
Thứ 2Thứ 3Thứ 4Thứ 5Thứ 6 
Bữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chínhBữa chính 
Cơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻCơm tẻ 
Tôm biển, thịt lợn rang hành+ Muối lạcThịt lợn, thịt gà nấu củ, quảThịt lợn xào trứng vịtCá kho thịt lợn Thịt đậu phụ sốt cà chua 
Canh rau mùng tơi, rau đay (bầu….) nấu tômCanh rau ngót (rau mùng tơi...) nấu thịt lợnCanh rau cải (rau mùng tơi...) nấu ngaoCanh bí đỏ(bầu…..) nấu thịt lợnCanh rau đay, mướp(rau cải..) nấu thịt lợn 
Bữa phụBữa phụBữa phụBữa phụBữa phụ 
Cháo tim cật lợnBún nước hầm xương
thịt gà
Sữa+ Xôi đỗ đenMỳ sợi, mỳ tôm nấu thịt lợnCháo thịt lợn+Quả chín 
      
XÁC NHẬN CỦA HIỆU TRƯỞNG PHỤ TRÁCH NUÔI  DƯỠNG 
HIỆU TRƯỞNG PHÓ HIỆU TRƯỞNG 
      
      
Vũ Thị Lan Anh Nguyễn Kim Huyền 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết