Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
Liên hệ trực tiếp:

Trường MN Thanh Hải 2

Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang
mnthanhhai2@gmail.com