Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

1 số hình ảnh của cô và trò trường MN Thanh Hải số 2 trong buổi tổng kết năm học chia tay các bé 5 tuổi