Địa chỉ: Thanh Hải Lục Ngạn Bắc Giang

Một số hình ảnh: Hội nghị cán bộ công chức viên chức năm học 2020-2021 trường MN Thanh Hải số 2